Mikor szűnik meg a BAR listás mulasztás?

A BAR lista azoknak a hiteladósoknak és mulasztásaiknak a lajstromát tartalmazza, akik a bankokkal kötött hitel- vagy hiteljellegű szerződésben vállalt kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, illetve 90 napon túl a minimálbér nagyságát meghaladó mértékben folyamatosan tartozást halmoznak fel.

A BAR listán több mint 300 ezer természetes személy szerepel, akiknek összesen 500 ezer mulasztása van nyilvántartva. A természetes személyek esetében nyilvántartásra kerül az adós születéskori családi neve és utóneve, a születési dátuma és helye, anyja neve, jelenleg használt neve, állampolgársága, személyi igazolvány száma, útlevelének száma, vezetői engedélyének száma, valamint lakcíme és postacíme.A BAR listán való szereplés automatikus elutasítást von maga után, ha az adós másik hitelért folyamodna. A dolog ennél némileg bonyolultabb, ugyanis aktív és passzív BAR listás státuszt kell megkülönböztetnünk. Az aktív adósok jelenleg is tartozással rendelkeznek, míg a passzív adósok már valamilyen módon rendezték a tartozásukat.

A BAR listában a mulasztás akkor szűnik meg, ha az ügyfél teljes tartozása rendeződik. Ennek több módja lehet, akár a a hátralék kiegyenlítésével, fedezet felhasználásával, kezes igénybe vételével, vagy akár a szerződés átütemezésével. A BAR listában a lezárt mulasztásokat követően létezik egy bizonyos láthatósági idő, amíg az üzleti kérdésekben az adósra vonatkozó előzmények visszakereshetők. Jelenleg ez 5 évben van meghatározva.

Évi egy alkalommal minden természetes személy tájékoztatást kérhet arról, milyen adatai szerepelnek a BAR listán.

Share This Post

Related Articles

Leave a Reply


egy × 1 =

Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie